h تبعیض علیه زنان انگیس در نظام قضایی این کشور - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تبعیض علیه زنان انگیس در نظام قضایی این کشور,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تبعیض علیه زنان انگیس در نظام قضایی این کشور,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تبعیض علیه زنان انگیس در نظام قضایی این کشور

تبعیض علیه زنان انگیس در نظام قضایی این کشور

انگار براي زنان، آسمان همه جاي جهان يك رنگ است. بالاخره بايد به نوعي از تبعيض و بي عدالتي و اين جور مسايل گله كنند.

به گزارش ظهور12 ،وجود تبعيض و تعصب در نظام قضايي انگليس از ارتقاي زنان حقوقدان درسمت هاي مختلف حقوقي،قضايي وانتظامي جلوگيري كند. براساس تحقيقي يكساله كه توسط انجمن پژوهشي «فاوست» و با هدف يافتن موانع برابري و فرصت هاي شغلي در انگليس انجام شده مشخص شد كه زنان در بخش هاي مختلف حقوقي وانتظامي از قبيل سازمان زندان ها، پليس، دادگاه ها و موسسات حقوقي از فرصت شغلي نابرابري در مقايسه با مردان برخوردارند.

براساس اين تحقيق، در ميان ۱۲ قاضي ارشد در مجلس اعيان انگليس تنها يك زن وجوددارد و از ۴۳ فرمانده ارشد پليس انگليس هم تنها پنج نفر زن هستند و اين در شرايطي است كه نيمي از ماموران انتظامي اين كشور را زنان تشكيل مي دهند.

هفت زن در حال حاضر به عنوان دادستان در انگليس انجام وظيفه مي كنند كه سهم آنان در اين بخش كه در مجموع ۴۲ پست دادستاني را شامل مي شود تنها ۶/۱۶درصد است.

22 فروردین 1393