h عکس| موز قرمز! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس| موز قرمز!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس| موز قرمز!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس| موز قرمز!

عکس| موز قرمز!

عکس| موز قرمز! موز قرمز رنگ گونه‌ای از موزهای وحشی است که میوه بومی آمریکای جنوبی است و بسیار شیرین‌تر از سایر موزها از جمله موز زرد رنگ است.
21 فروردین 1393