h جاهلیت مدرن در قلب اروپا + تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

جاهلیت مدرن در قلب اروپا + تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,جاهلیت مدرن در قلب اروپا + تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,جاهلیت مدرن در قلب اروپا + تصاویر

جاهلیت مدرن در قلب اروپا + تصاویر

جاهلیت مدرن در قلب اروپا + تصاویر

در شهر کپنهاک دانمارک والدینی که می خواهند پستونک را از فرزندانشان بگیرند طی یک رسم خرافی پستونک را به درختی آویزان می کنند و فرزندانشان به درخت قول می دهند که دیگر پستونک نخورند و این قسم را در کاغذی به درخت آویزان می کنند.

21 فروردین 1393