h کشف دو جسدبی سر در یکی از اتوبان های تهران - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

کشف دو جسدبی سر در یکی از اتوبان های تهران,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,کشف دو جسدبی سر در یکی از اتوبان های تهران,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,کشف دو جسدبی سر در یکی از اتوبان های تهران

کشف دو جسدبی سر در یکی از اتوبان های تهران

کشف 2جسد بی سر در حاشیه اتوبان آزادگان تهران پرونده پیچیده ای را مقابل بازپرس جنایی و پلیس تهران قرار داده است. به گزارش تهران پرس، نوروز سال جاری زنگ مرکز110به صدا در آمد و آنسوی خط مردی با صدای وحشتزده ادعا کرد 2جسد بی سر را در کنار اتوبان آزادگان پیدا کرده است. تیمی از ماموران کلانتری برای بررسی قضیه وارد عمل شدند و با مراجعه به آدرس اعلام شده با 2جسد مرد که سر نداشتند روبرو شدند.

مردی که ماجرا را به پلیس اطلاع داده بود به آنها گفت:من در حال عبور از اینجا بودم که موبایلم زنگ خورد و خودرویم را کنار جاده متوقف کردم و از آن پیاده شدم،وقتی مکالمه تلفنی تمام شد و خواستم که سوار شوم متوجه جسدها که کنار درختان افتاده بودند،شدم،وقتی جلوتر رفتم با تعجب دیدم جسدها سر ندارند و بسیار هم ترسیده بودم و سریع با پلیس تماس گرفتم.

با مخابره کشف جسدهای بی سر به بازپرس کشیک دادسرای جنایی وی همراه با تیمی از اداره10پلیس آگاهی تهران سر صحنه حاضر شدند و محل کشف جسد را تحت بررسی قرار دادند ولی در ابتدا موفق به بدست آوردن سرنخی نشدند.

بنابراین گزارش تحقیقات بازپرس جنایی و کارآگاهان اداره دهم در این رابطه و افشای این جنایت ها از سوی آنان ادامه دارد.

20 فروردین 1393