h تصاویر| نخستین روز دریافت یارانه - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر| نخستین روز دریافت یارانه,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر| نخستین روز دریافت یارانه,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر| نخستین روز دریافت یارانه

تصاویر| نخستین روز دریافت یارانه

تصاویر| نخستین روز دریافت یارانه
نخستین روز ثبت نام یارانه نقدی با حضور مردم در مراکز ثبت نام دولتی و خصوصی در حال برگزاری است.
20 فروردین 1393