h تصاویر| درختان خمیده در لهستان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر| درختان خمیده در لهستان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر| درختان خمیده در لهستان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر| درختان خمیده در لهستان

تصاویر| درختان خمیده در لهستان

تصاویر| درختان خمیده در لهستان
درختان خميده و در عين حال عجيبی كه در بخش هايی از لهستان رشد می كند ، نه به خاطر الگوی ژنیتكی آنها و بلكه به خاطر وقوع پديده خزش در خاك محل روی داده و از اين بابت اين درختان حالت خميده ای به خود گرفته اند.
18 فروردین 1393