h عکس|روبوسی کوچک زاده و علی مطهری - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس|روبوسی کوچک زاده و علی مطهری,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس|روبوسی کوچک زاده و علی مطهری,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس|روبوسی کوچک زاده و علی مطهری

عکس|روبوسی کوچک زاده و علی مطهری

عکس|روبوسی کوچک زاده و علی مطهری
روبوسی و عید دیدنی «علی مطهری» و «مهدی کوچک زاده» امروز یکی از سوژه های جذاب عکاسان از صحن علنی مجلس بود.
عکس/عید دیدنی مطهری و کوچک زاده
18 فروردین 1393