h کلمبیا مرکز انفجار مین - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

کلمبیا مرکز انفجار مین,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,کلمبیا مرکز انفجار مین,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,کلمبیا مرکز انفجار مین

کلمبیا مرکز انفجار مین

گزارش مشرق، این بالاترین آمار قربانیان مین در جهان است و اگر چه افغانستان پیشتاز تعداد مین های کاشته شده به شمار می رود اما تلفات مرگ بار بر اثر این وسیله انفجاری در کلمبیا بیش از هر کشور دیگری است.

بین سال های هزار و نهصد و نود تا دو هزار و چهارده، ده هزا و ششصد و پنجاه کلمبیایی شامل نظامیان و غیر نظامیان از روی مین رد شدند. چریک ها تنها کسانی هستند که در این کشور همچنان از مین استفاده می کنند.

چریک ها به شیوه دستی در اردوگاه های خود مین درست می کنند. آن ها مواد انفجاری را در پوشش های بسیار متنوع از قوطی های شیر خشک گرفته تا عروسک جا سازی می کنند و ده درصد قربانیان آن ها را کودکان تشکیل می دهند.

هر چند که درخواست ها از چریک های فارک برای رها کردن مین بیشمار بوده است اما آن ها از این کار خود داری نمی کنند چرا که مین را موثرترین سلاح علیه نیروهای مسلح کلمبیا می دانند.

سربازان کلمبیایی بیش از هر چیز از مین وحشت دارند چرا که اگر در برخورد با آن کشته نشوند دستکم پا یا دست آن ها قطع می شود و یا نا بینا خواهند شد. منبع: واحد مرکزی خبر

17 فروردین 1393