h الاغ،وسیله برای بردن تجهزیات انتخابات در افغانستان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

الاغ،وسیله برای بردن تجهزیات انتخابات در افغانستان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,الاغ،وسیله برای بردن تجهزیات انتخابات در افغانستان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,الاغ،وسیله برای بردن تجهزیات انتخابات در افغانستان

الاغ،وسیله برای بردن تجهزیات انتخابات در افغانستان

خبرگزاری فرانسه نوشت، روز جمعه در حالی که برف سنگینی نیز در حال باریدن بود در استان پنج شیر در شمال کابل حدود سی الاغ مسیرهای کوهستانی پر فراز و نشیب رشته کوههای هندوکش را طی کردند تا برگه های آرای انتخابات ریاست جمهوری را در روستاهای این منطقه توزیع کنند.

عبدالخیر سی و سه ساله که در این منطقه کوهستانی زندگی می کند می گوید:« این سومین انتخابات است که برگه های آن را با الاغهایم در روستاهای منطقه توزیع می کنم. به من ده هزار افغانی ( حدود یکصد و هفتاد و پنج دلار) داده اند تا با استفاده از هشت الاغی که دارم برگه های انتخابات را به دو شعبه رای گیری برسانم و روز یکشنبه نیز آنها را بازگردانم.»

مولانا گلبدین، از مسئولان محلی کمیسیون انتخابات مستقل افغانستان که مسئول برگزاری انتخابات در این کشور است، می گوید:« در مناطقی که خودروها نمی توانند حرکت کنند، الاغ ها می توانند برگه ها و تجهیزات انتخابات را به مناطق مورد نظر برسانند.»

در مجموع چهار هزار الاغ، اسب و قاطر برای جابجا کردن تجهیزات و برگه های انتخابات در نه استان افغانستان به کار گرفته شده اند. منبع: واحد مرکزی خبر

16 فروردین 1393