h عکس| کاشت نهال توسط ظریف - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس| کاشت نهال توسط ظریف ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس| کاشت نهال توسط ظریف ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس| کاشت نهال توسط ظریف

عکس| کاشت نهال توسط ظریف

عکس| کاشت نهال توسط ظریف
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز جمعه در جریان بازدید از باغ گیاه شناسی مشهد یک نهال نیز غرس کرد.
16 فروردین 1393