h نرخ بیکاری در استان ها - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

نرخ بیکاری در استان ها,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,نرخ بیکاری در استان ها,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,نرخ بیکاری در استان ها

نرخ بیکاری در استان ها

مرکز آمار ایران اعلام کرد: استان های گلستان و لرستان به ترتیب با چهار درصد و 18.9درصد دارای کمترین و بیشترین نرخ بیکاری در میان استانهای کشور در پاییز سال 1392 بودند.

به گزارش ایرنا، براساس نتایج آمارگیری از نیروی کار برای پاییز 92 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، 18 استان کشور نرخ بیکاری دو رقمی و 13استان کشور نرخ بیکاری یک رقمی دارند.

استانهای کرمان و هرمزگان به ترتیب با 5.4 و 5.8 درصد بعد از استان گلستان دارای کمترین نرخ بیکاری هستند.

همچنین استانهای گیلان و کردستان به ترتیب با 16.4 درصد و 16.1 درصد پس از استان لرستان بیشترین نرخ بیکاری را در میان سایر استانهای کشور به خود تخصیص داده است.

بالا بودن میزان بیکاری زنان در ایران از جمله عوامل اثرگذار بر نرخ بیکاری کشور است. زنان ایران که در سالهای اخیر بسیاری از صندلی های دانشگاههای کشور را نصیب خود کرده اند، پس از پایان تحصیلات عالی بسختی جذب بازار کار می شوند به طوری که همواره نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر مردان است.نرخ بیکاری زنان در پاییز سال 92 معادل 20.3 درصد و مردان 8.5 درصد بوده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد با 37درصد بالاترین نرخ بیکاری زنان را در میان استانهای کشور به خود تخصیص داده است. استان خراسان جنوبی با 7.2درصد کمترین نرخ بیکاری زنان را دارد.

استانهای گیلان و مازندران با 33.4 و 33.3 بعد از استان کهگیلویه و بویراحمد بالاترین نرخ بیکاری زنان را دارند.

استانهای یاد شده از جمله استانهایی هستند که بخش کشاورزی اهمیت بسیاری دارد و با وجود حضور موثر و فعال زنان در این بخش ، بالا بودن نرخ بیکاری در این استانها دور از انتظار است.

از سوی دیگر می توان این گونه تبیین کرد که در استانهای گیلان و مازندران زنان بیش از سایر استانها به ادامه تحصیل روی می آورند و به همین سبب متقاضی بیشتری برای یافتن شغل نسبت به سایر زنان در استانهای دیگر هستند.

استان تهران در پاییز سال 1392 دارای نرخ بیکاری 10.1 درصدی است که به تفکیک این نرخ برای مردان 7.9 و برای زنان 24.2 درصد است.

بیکاری از معضلات جاری جامعه ایران است که بیش از همه جوانان را تهدید می کند. بازار کار ایران توانایی جذب نیرو را به دلیل سوء مدیریت در سالهای گذشته از دست داده و برای تحرک دوباره این بازار نیاز به برنامه ریزی و اجرای برنامه است.

رشد اقتصادی منفی تهدید کننده بازار کار ایران در سالهای اخیر بوده است و باید با اتخاذ سیاست های سخت گیرانه برای جبران سوء مدیریتهای گذشته و توسعه اشتغال بازسازی شود.

اقتصاد ایران نیازمند تحول و درک درست از شرایط کنونی است و باید از وضعیت فعلی رکود تورمی عبور کند و گذر از این شرایط نیازمند تدبیر است. بی تردید با وجود 4.5 میلیون دانشجو در کشور که بزودی وارد بازار کار می شوند ، معضل بیکاری انباشته تر خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند هر یک درصد رشد اقتصادی می تواند 100هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کند.

15 فروردین 1393