h مالزی: ایران از بین کشورهای مسلمان فقط درخواست کمک از هواپیمای ناپدید شده را داد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

مالزی: ایران از بین کشورهای مسلمان فقط درخواست کمک از هواپیمای ناپدید شده را داد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,مالزی: ایران از بین کشورهای مسلمان فقط درخواست کمک از هواپیمای ناپدید شده را داد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,مالزی: ایران از بین کشورهای مسلمان فقط درخواست کمک از هواپیمای ناپدید شده را داد

مالزی: ایران از بین کشورهای مسلمان فقط درخواست کمک از هواپیمای ناپدید شده را داد

تارنما خبری مالزی نوشت: بیش از 20 کشور از جمله کشورهای غیراسلامی استرالیا و آمریکا با اعزام هواپیما و کشتی در عملیات جستجو برای یافتن بویینگ 777 مالزی شرکت داشتند، اما پیشنهادی از کشورهای عربی شنیده نشد.این تارنما نوشت: سکوت وهم آوری از کشورهای خاورمیانه و شرق برای کمک به مالزی به منظور جستجوی این هواپیما دیده می شود.

این کشورها با اطمینان به هواپیما و کشتی هایی دسترسی دارند تا به عملیات بین المللی جستجو بپیوندید و تنها ایران به عنوان یک کشور غیرعرب و شیعه اعلام کرده آماده ارائه کمک است.در زمان هایی که نیاز است به کشورهای عربی نمی توان متکی بود، به هر حال، این رفتار از کشورهای عربی تعجب آور نیست.ˈ پس از وقوع سونامی در آچه در سال 2004 که بیش از 250 هزار نفر زندگی خود را از دست دادند بسیاری از کشورهای عربی به مدت طولانی و پس از سونامی بی تفاوت بودند و سهم بسیار کمی در کمک به سونامی زدگان این منطقه داشتند که با انتقاد نیز مواجه بود.در زلزله پادانگ اندونزی در سال 2009 نیز کشورهای عربی تنها ناظر درد و رنج برادران مسلمان خود بودند.این تارنما سپس به مسئله فلسطین اشاره کرد و نوشت: مالزی در حالی در مقابل کشورهای عربی تعظیم می کند که جناح ها در کشورهای عربی نمی توانند متحد باشند.

مالزی کرونیکل نوشت: کشورهای عربی حتی نمی توانند در خصوص مساله فلسطین متحد عمل کنند. جناح بندی ها در کشورهای عربی را بنگرید، این کشورها در مقابل هم مثل متخاصم هستند. این تارنمای خبری نوشت: کشورهای عربی با توجه به منافع خود از یک جناح حمایت می کنند و با جناح دیگر کلا بیگانه هستند.ˈدر حالی که مالزی با رژیم صهیونیستی رابطه ندارد و این رژیم را دشمن اصلی خود می داند، اما بسیاری از کشورهای عربی روابط تجاری و بسیار آشکاری با اسراییل دارند.ˈ

مالزی کرونیکل نوشت: آیا کسی به طور واقعی باور می کند که عربستان و رژیم صهیونیستی با هم رابطه نداشته باشند،عمیق تر که نگاه کنیم بسیار تعجب می کنیم.این تارنما در پایان مقابل روابط مالزی و کشورهای عربی یک علامت سوال گذاشت.

منبع: شبکه خبر

14 فروردین 1393