h عکس| تفریح جهادگران در دیروز و امروز - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس| تفریح جهادگران در دیروز و امروز,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس| تفریح جهادگران در دیروز و امروز,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس| تفریح جهادگران در دیروز و امروز

عکس| تفریح جهادگران در دیروز و امروز

عکس| تفریح جهادگران در دیروز و امروز
شوخی های رزمندگان دیروز و در جریان دفاع مقدس
 
دو نمای مشابه از جهادگران دیروز و امروز
شوخی های امروز جهادگران در مناطق محروم
 
 دو نمای مشابه از جهادگران دیروز و امروز
13 فروردین 1393