h آسیب بیدار بودن بیش از 17ساعت - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

آسیب بیدار بودن بیش از 17ساعت,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,آسیب بیدار بودن بیش از 17ساعت,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,آسیب بیدار بودن بیش از 17ساعت

آسیب بیدار بودن بیش از 17ساعت

دکتر خسرو صادق نیت متخصص طب کار گفت: افرادی که در شیفت شب کار می‌کنند، با دو مشکل بهم خوردن برنامه خواب و بیداری مواجه هستند، که محرومیت از خواب کافی باعث کاهش تمرکز و افزایش خطا می‌شود.
وی افزود: مطالعات نشان داده کسانی که بیش از 17 ساعت بیدار می‌مانند، وضعیت تمرکز آن‌ها معادل کسی است که الکل خونش بیش از 5 درصد است.
صادق نیت ادامه داد: کسانی که شیفت شب کار می‌کنند، در اوج ساعات خواب آلودگی بدنشان قدرت تمرکز کمتری دارد و خطای جدی بیشتر است. به طوری که در این زمان به مدت چند ثانیه دچار عدم تمرکز و عدم هوشیاری می‌شوند که نمی‌تواند هیچ عکس العملی نسبت به اتفاقات اطراف نشان دهند که مثال بارز آن تصادفات در شب است.
وی خاطرنشان کرد: برای کاهش آسیب و جلوگیری از حوادث بهتر است افرادی که در شیفت شب کار می‌کنند، بهداشت خواب را رعایت کنند در صورت خواب آلودگی مدت زمانی را دست از کار بکشند و استراحت کنند.
11 فروردین 1393