h واکنش عجیب صدا و سیما نسبت به اعتراضات به سریال پایتخت - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

واکنش عجیب صدا و سیما نسبت به اعتراضات به سریال پایتخت,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,واکنش عجیب صدا و سیما نسبت به اعتراضات به سریال پایتخت,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,واکنش عجیب صدا و سیما نسبت به اعتراضات به سریال پایتخت

واکنش عجیب صدا و سیما نسبت به اعتراضات به سریال پایتخت

واکنش عجیب صدا و سیما نسبت به اعتراضات به سریال پایتخت

صدا سیما بعد از پخش برنامه یک شنبه سریال پایتخت در واکنش به اعتراض به پخش سریال پایتخت که توسط بخشی از شهروندان شمال کشور (مازندرانی) صورت گرفته بود از شهروندان جنوب کشور در ارتباط با این سریال نظر خواهی کرد و البته نظرات پخش شده از این اقدام سیما ، حاکی از استقبال مردم بر پخش سریال های مردمی و طنز بود.

11 فروردین 1393