h اقدام بیسابقه ظریف در بین کارکنان وزارت خارجه - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اقدام بیسابقه ظریف در بین کارکنان وزارت خارجه,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اقدام بیسابقه ظریف در بین کارکنان وزارت خارجه,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اقدام بیسابقه ظریف در بین کارکنان وزارت خارجه

اقدام بیسابقه ظریف در بین کارکنان وزارت خارجه

اقدام بیسابقه ظریف در بین کارکنان وزارت خارجه

به گزارش ظهور12 به نقل از فارس ، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه طی امروز و روز گذشته با سر زدن به تمام ادارات و معاونت‌های وازرت امور خارجه کشورمان عید نوروز را به کارکنان این وزارت‌خانه به‌طور حضوری و به یک‌یک کارکنان تبریک گفت.

نکته جالب توجه این است که ظریف در طی این عیددیدنی که برای اولین بار توسط وزیر خارجه انجام می‌شد، به همه کارکنان وزارت خارجه عیدی داد.

وزیر امور خارجه در این سنت‌شکنی نوروزی بین هیچ‌یک از کارکنان اعم از عالی‌رتبه و غیر آن تفاوتی قائل نشد و مبلغ عیدی او برای تمام پرسنل وزارت خارجه یکسان بود.

10 فروردین 1393