h وزیر کشور:امیدواریم خبر شهادت مرزبان ایرانی درست نباشد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

وزیر کشور:امیدواریم خبر شهادت مرزبان ایرانی درست نباشد ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,وزیر کشور:امیدواریم خبر شهادت مرزبان ایرانی درست نباشد ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,وزیر کشور:امیدواریم خبر شهادت مرزبان ایرانی درست نباشد

وزیر کشور:امیدواریم خبر شهادت مرزبان ایرانی درست نباشد

یگاه اطلاع رسانی وزارت کشور: رحمانی فضلی وزیرکشور با اشاره به اینکه تاکنون وزارت کشور، امور خارجه، اطلاعات و سپاه پاسداران در خصوص آزادسازی مرزبانان ربوده شده تلاش هایی را انجام داده و با والیان منطقه بلوچستان پاکستان رایزنی شده است گفت: امیدواریم خبر شهادت مرزبان ایرانی درست نباشد و گرنه این امر منجر به این مسئله می شود که ما راه های دیگری را جستجو کنیم و از قدرت و توانمندی مان برای حفاظت از مناطق مرزی استفاده خواهیم کرد.

رحمانی فضلی از دولت پاکستان خواست در این امور سنجیده تر و اصولی تر رفتار کرده و با توجه به توانمندیش به نیروهایش (نظامی یا انتظامی ) دستور های لازم را در این زمینه بدهد و با رعایت اصول بین المللی حقوق همسایگی را اجرا کند.

7 فروردین 1393