h ویژگی محمدرضا پهلوی از زبان آخرین سفیرش در انگلستان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ویژگی محمدرضا پهلوی از زبان آخرین سفیرش در انگلستان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ویژگی محمدرضا پهلوی از زبان آخرین سفیرش در انگلستان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ویژگی محمدرضا پهلوی از زبان آخرین سفیرش در انگلستان

ویژگی محمدرضا پهلوی از زبان آخرین سفیرش در انگلستان

پرویز راجی آخرین سفیر ایران در لندن در زمان محمد رضا شاه پهلوی در گذشت. او قبل از سفارت، رئیس دفتر امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت بود.

دانلود کلیپ

5 فروردین 1393