h 4نصیحت شنیدنی از لقمان حکیم - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

4نصیحت شنیدنی از لقمان حکیم,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,4نصیحت شنیدنی از لقمان حکیم,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,4نصیحت شنیدنی از لقمان حکیم

4نصیحت شنیدنی از لقمان حکیم

دانا، امام صادق (ع) فرمودند: لقمان در سفارشات خود به فرزندش گفت: پسر جان من چهارصد پیغمبر را درک کردم و چهار کلمه از دستورات ایشان انتخاب کردم که به تو میگویم :

۱. در خانه مردم که به عنوان میهمان وارد می شوی چشمت را از ناموس مردم بپوشان.

۲. در سر سفره غذا ببین آیا غذائی که میخوری از راه حلال تهیه شده است یا حرام و ملاحظه نما که پرخوری نکنی.

۳. هنگام وضو گرفتن مراقب باش که وضویت را کامل و صحیح بگیری.

۴. در سخن گفتن یا حرف خیر بگو و یا سکوت نما.

نصایح صفحه ۱۸۷

4 فروردین 1393