h عکس روز عروسی سید حسن خمینی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس روز عروسی سید حسن خمینی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس روز عروسی سید حسن خمینی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس روز عروسی سید حسن خمینی

عکس روز عروسی سید حسن خمینی

عکس روز عروسی سید حسن خمینی

ظهور12 : تصویری که چند روز پیش فرزند سید حسن خمینی به مناسبت سالگرد ازدواج وی منتشر کرد.
1 فروردین 1393