h بهترین دانشگاه های ایران در رشته های مختلف - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بهترین دانشگاه های ایران در رشته های مختلف,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بهترین دانشگاه های ایران در رشته های مختلف,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بهترین دانشگاه های ایران در رشته های مختلف

بهترین دانشگاه های ایران در رشته های مختلف

مهر، دکتر جعفر مهراد افزود: نظام رتبه بندی QS یکی از نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند. رتبه بندی سال ۲۰۱۴ میلادی که در ۳۰ رشته موضوعی صورت گرفته بر اساس ارزیابی ۳۰۰۲ دانشگاه انجام شده است.

وی اظهار داشت : این نکته حائز اهمیت است بدانیم که QS نتیجه رتبه بندی ۲۰۰ دانشگاه ممتاز را در دستور کار قرار دارد. رتبه های بعد از ۲۰۰ در حالیکه در این نظام رتبه بندی قابل دریافت و قابل مشاهده است، اما در هر حال جزء ۲۰۰ دانشگاه ممتاز محسوب نمی شوند.

رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته موضوعی پزشکی در دامنه ای بین ۴۰۰-۳۰۱

مهراد ادامه داد: رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته موضوعی پزشکی در دامنه ای بین ۴۰۰-۳۰۱ قرار دارد که نشان دهنده بهترین وضعیت موجود در ارتباط با کل دانشگاه های کشور در این نظام رتبه بندی است. سایر دانشگاه های کشور در رشته هایی که رتبه آن ها گزارش می شود بعد از رتبه ۴۰۰ قرار دارند.

وی توضیح داد: به اعتقادم گرچه انتظارات جامعه آن است که رتبه دانشگاه ها به طور کلی و رتبه رشته های موضوعی به طور اخص در رده های بالاتر و برتر از سایر دانشگاه های جهان قرار گرفته و عملکرد بهتری از خود نشان دهند، ولی باید توجه داشت که نقش آفرینی در شرایط تحریم و در جمع ۳۰۰۲ دانشگاهی که مورد ارزیابی قرار گرفته است، با تخصیص نامناسب بودجه به دانشگاه های کشور، کهنگی و فرسودگی آزمایشگاه ها وضعیت را برای حضور در رتبه های بالای جهانی دشوارتر می سازد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: دانشگاه های ایران در این زمینه نسبتا موفق عمل کرده اند. عملکرد کلی دانشگاه های کشور در رتبه بندی سال ۲۰۰۴ میلادی برحسب رشته های موضوعی بهترین عملکرد تاریخ دانشگاه های کشور محسوب می شود.

رتبه دو دانشگاه ایرانی در رشته فلسفه

سرپرست ISC ابراز داشت: دانشگاه تهران در رشته فلسفه و دانشگاه آزاد اسلامی ایران در رشته زبان و ادبیات انگلیسی رتبه اول کشوری را در بین تمام دانشگاه های کشور به خود اختصاص داده اند.

وی خاطر نشان کرد: در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، آزاد اسلامی، صنعتی اصفهان و اصفهان به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را کسب کرده اند.

مهراد عنوان کرد: در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم در بین دانشگاه های کشور قرار دارند. در علوم زمین و دریا دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی تهران رتبه های اول و دوم کشوری را در اختیار دارند.

رتبه های اول تا سوم دانشگاه های صنعتی شریف، تهران و صنعتی امیرکبیر در رشته ریاضی

وی گفت: در رشته ریاضی رتبه های اول تا سوم به دانشگاه های صنعتی شریف، تهران و صنعتی امیرکبیر تعلق دارد. دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و صنعتی امیرکبیر در رشته های مهندسی مکانیک و هوا فضا به ترتیب موفق به کسب رتبه های اول تا پنجم کشوری شده اند.

مهراد خاطر نشان کرد: در رشته محیط زیست (علوم محیطی) رتبه دانشگاه تهران در دامنه ای بین ۴۰۰-۳۰۱ قرار دارد و بعد از دانشگاه تهران، دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی گلپایگان، و علم وصنعت ایران به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: در رشته فیزیک و نجوم دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، علوم و فنون کاربردی، صنعتی اصفهان، و صنعتی امیرکبیر به ترتیب در جایگاه اول تا پنجم کشوری نشسته اند.

رتبه دانشگاه تهران در رشته محیط زیست (علوم محیطی) در دامنه ای بین ۴۰۰-۳۰۱

سرپست ISC گفت: رتبه های اول تا چهارم در رشته آمار و تحقیق در عملیات به ترتیب به دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، و صنعتی اصفهان تعلق دارد. رتبه کشوری در رشته حقوق در بین تمام دانشگاه های ایران به دانشگاه تربیت مدرس تعلق دارد.

وی عنوان کرد: دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی شیمی شامل تهران، صنعتی شریف، صنعتی گلپایگان، فردوسی مشهد و دانشگاه تبریز است. در علوم کشاورزی و جنگل رتبه های اول تا چهارم در اختیار دانشگاه های علم و صنعت ایران، شیراز، صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان است.

مهراد افزود: دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر، شیراز و صنعتی اصفهان رتبه های اول تا پنجم را در مهندسی عمران و سازه به خود اختصاص داده اند. در زیست شناسی علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران، صنعتی شریف، شیراز و صنعتی اصفهان در جایگاه اول تا پنجم کشوری نشسته اند.

وی عنوان کرد: رتبه های اول تا پنجم، در رشته شیمی به دانشگاه تهران، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، علم و صنعت ایران، و دانشگاه کاشان تعلق دارد. در علم مواد به ترتیب دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، صنعتی اصفهان و صنعتی امیرکبیر برترین دانشگاه های کشور محسوب می شوند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اظهار داشت: در ارتباطات و مطالعات رسانه ها دانشگاه های تهران، آزاد اسلامی، فردوسی مشهد، تبریز و پیام نور از سایر دانشگاه ها برتر هستند. رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل، حسابداری، جغرافیا، روانشناسی، داروسازی، تاریخ، اقتصاد و جامعه شناسی فاقد رتبه اند.

11 اسفند 1392