h پسر مرسی،بازداشت شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پسر مرسی،بازداشت شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پسر مرسی،بازداشت شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پسر مرسی،بازداشت شد

پسر مرسی،بازداشت شد

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت به نقل از خبرگزاری دولتی مصر گزارش داد پسر مرسی به اتهام در اختیار داشتن مواد مخدر بازداشت شد. عبدالله مرسی دانشجوی سال اول دانشگاه است.

10 اسفند 1392