h اعتراض گسترده انجمن شرکتهای اینترنتی به وزیر ارتباطات - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اعتراض گسترده انجمن شرکتهای اینترنتی به وزیر ارتباطات,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اعتراض گسترده انجمن شرکتهای اینترنتی به وزیر ارتباطات,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اعتراض گسترده انجمن شرکتهای اینترنتی به وزیر ارتباطات

اعتراض گسترده انجمن شرکتهای اینترنتی به وزیر ارتباطات

انجمن شرکتهای اینترنتی ایران خواستار رفع تبعیض در شیوه اعمال تخفیف در تعرفه پهنای باند اینترنت شد.

به گزارش ایسنا، پیرو مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص کاهش تعرفه اینترنت، انجمن شرکتهای اینترنتی ایران خواستار تعمیم تعرفه جدید به کلیه دارندگان پروانه ارائه خدمات اینترنت اعم از ISP و ISDP شد. در بخشهایی از این نامه که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است:

"پهنای باند اینترنت به مثابه ماده اولیه کسب و کار این شرکتها نقش بسزایی در کیفیت خدمات ارائه شده به کاربران و تعیین هزینه نهایی این خدمات دارد. لذا اتخاذ هرگونه سیاست تعرفه ای در این خصوص باید با رعایت حساسیتهای حاکم بر فضای رقابت و بررسی اثرات آن در تنظیم روابط مابین شرکتها و فعالان این عرصه صورت پذیرد.

بر اساس خبر منتشره از سوی روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات در جلسه 13/11/92 طی مصوبه شماره 181، تعرفه جدیدی را ویژه شرکتهای PAP به تصویب رسانده که تخفیفاتی تا سقف 35 درصددر هزینه‌های پهنای باند و خدمات انتقال برای این شرکتها در نظر گرفته که موجبات نگرانی و اعتراض گسترده اعضای این صنف را فرام کرده است.

انجمن شرکتهای اینترنتی ایران ضمن تقدیر از مساعی حضرتعالی و اعضاء محترم کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص توجه جدی به کاهش هزینه های دسترسی به اینترنت، توجه آن مقام محترم را به نکات ذیل جلب می‌کند:

1- مصوبه مذکور از این حیث که امتیاز برخورداری از تخفیف مذکور را بصورت تبعیض آمیزی تنها منحصر به شرکتهای PAP کرده و در پی آن قریب هزار شرکت را از این امتیاز بی بهره کرده است، با مفاد فصل 9 سیاستهای اجرایی اصل 44 در تضاد جدی قرار داشته و از مصادیق رویه های ضد رقابتی در این عرصه به شمار میرود.

2- بر اساس گزارشات آماری مراجع ذیصلاح از جمله مرکز آمار ایران و مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت سهم فناوری ADSL در میان انواع فناوریهای متداول در بازار خدمات ایران در مقطع حاضر کمتر از 25 درصد است که اجرای مصوبه اخیر در عمل خیل عظیمی از کاربران اینترنت کشور را از تخفیفات مد نظر کمیسیون محروم می‌کند.

بنابراین از حضرتعالی که مسوولیت ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را نیز عهده دار هستید تقاضا داریم تدابیری اتخاذ کنید تا شرکتهای دارای پروانه ISP و ISDP نیز مشمول این مصوبه شوند."

6 اسفند 1392