h فعالیت های چند شرکت معروف در حمایت از بهائیت - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

فعالیت های چند شرکت معروف در حمایت از بهائیت,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,فعالیت های چند شرکت معروف در حمایت از بهائیت,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,فعالیت های چند شرکت معروف در حمایت از بهائیت

فعالیت های چند شرکت معروف در حمایت از بهائیت

دانا خبر داد : بر اساس گزارش یک دستگاه مسئول، چندین شرکت که فعالیت اقتصادی دارند، از فرقه های ضاله از جمله بهائیت حمایت های مالی و معنوی به عمل می آورند.

شرکت های( آ.د)، (ف.ن) و (ب.ب) از جمله شرکت هایی هستند که در گزارش این دستگاه به آنها اشاره شده است.

4 اسفند 1392