h مدیر مسئول روزنامه هتاک"آسمان" به اوین رفت - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

مدیر مسئول روزنامه هتاکآسمان به اوین رفت,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,مدیر مسئول روزنامه هتاکآسمان به اوین رفت,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,مدیر مسئول روزنامه هتاکآسمان به اوین رفت

مدیر مسئول روزنامه هتاک"آسمان" به اوین رفت

دیرمسئول روزنامه آسمان که امروز (پنجشنبه) با اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه برای ارائه پاره‌ای از توضیحات به این دادسرا مراجعه کرده بود، به زندان اوین منتقل شد.

نوشاد عمادی از دوستان عباس بزرگمهر - مدیرمسئول روزنامه آسمان - با بیان این مطلب، توضیح داد: برای آقای بزرگمهر قرار وثیقه 300 میلیون تومانی صادر شده بود که به علت پایان وقت اداری قرار دادن وثیقه به صبح شنبه موکول شد و آقای بزرگمهر به زندان اوین منتقل شدند.

ظهر امروز عباس بزرگمهر مدیر مسئول روزنامه آسمان با این اعلام جرم و در تماس مدیر دادسرای فرهنگ و رسانه برای ارائه پاره‌ای از توضحیات به دادسرای رسانه مراجعه کرده بود. همچنین روزنامه آسمان نیز به علت انتشار مطلبی در شماره چهارم خود عصر امروز توسط شعبه یازده دادسرای رسانه در حالیکه شش روز از انتشار آن می‌گذشت توقیف شد. منبع: ایسنا

2 اسفند 1392