h عکس| بوسه علی عبدالمالکی بر دست جانباز - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس| بوسه علی عبدالمالکی بر دست جانباز,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس| بوسه علی عبدالمالکی بر دست جانباز,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس| بوسه علی عبدالمالکی بر دست جانباز

عکس| بوسه علی عبدالمالکی بر دست جانباز

عکس| بوسه علی عبدالمالکی بر دست جانباز
علی عبدالمالکی از خوانندگان مشهور و پرطرفدار پاپ کشورمان در حاشیه کنسرت بزرگ خودش از روی سن پایین آمد و به رسم احترام بر دست جانبازان حاضر در مراسم بوسه زد.

عکس/بوسه خواننده پاپ بر دست جانبازارن عکس/بوسه خواننده پاپ بر دست جانبازارن

30 بهمن 1392