پوری‌حسینی ممنوع‌الخروج شد
یک مسئول دانشگاه آزاد : گشت ارشاد خارج از محوطه دانشگاه حضور یافته است