پیش فروش بلیط قطار برای سفرهای نوروز ۹۳ – ticket.rai.ir

پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری نوروزی حدفاصل تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۳، از ساعت ۲۰ امروز شنبه ۲۶ بهمن‌ماه آغاز می‌شود. ‌کاربران برای خرید اینترنتی بلیت قطار، ابتدا وارد سایت اینترنتی سامانه یکپارچه فروش بلیت قطار به نشانی http://ticket.rai.ir شده یا از طریق لینک «فروش اینترنتی بلیت» در سایت «شرکت حمل […]

پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری نوروزی حدفاصل تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۳، از ساعت ۲۰ امروز شنبه ۲۶ بهمن‌ماه آغاز می‌شود.

‌کاربران برای خرید اینترنتی بلیت قطار، ابتدا وارد سایت اینترنتی سامانه یکپارچه فروش بلیت قطار به نشانی http://ticket.rai.ir شده یا از طریق لینک «فروش اینترنتی بلیت» در سایت «شرکت حمل و نقل ریلی رجاء»‌ به نشانی www.raja.ir و یا به طور مستقیم با نشانی‌ http://ticket.raja.ir وارد صفحه مذکور می‌شوند.

برنامه زمان‌بندی فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی در محورهای مختلف به شرح زیر است:

ساعت ۲۰ امروز شنبه ۲۶ بهمن‌ماه پیش‌فروش اینترنتی بلیت قطارهای محور‌های شمال، ‌آذربایجان، شمال‌غرب و قطارهای کمربندی منتهی به مشهد آغاز می‌شود.

ساعت ۲۰ روز یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای محور‌های جنوب، جنوب شرق، شرق، اصفهان، هرمزگان و قطارهای منتهی به کمربندی مشهد آغاز می‌شود.

ساعت ۲۰ روز دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲، پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای محورهای خراسان شامل قطارهای تهران – مشهد، نیشابور ،طبس و خواف آغاز می‌شود.

* فروش بلیت تخفیف‌دار در ایام نوروز برای برخی مسیر‌ها

هموطنان با توزیع سفرهای خود در ایام مختلف، از قطارهای گوناگون این شرکت در مسیرهای مختلف با ارائه بلیت تخفیف دار استفاده کنند.

مطابق لیست ارائه شده از سوی شرکت رجاء، بلیت قطارهای مختلف به شرح ذیل با تخفیف به متقاضیان سفر در نوروز ارائه می‌شود:

– حدفاصل تاریخ‌های ۲۶ لغایت ۲۹ اسفند ۹۲ با ۲۵ درصد تخفیف شامل: مسیر مشهد – تهران قطارهای تندروی پردیس به شماره ۳۷۳، ۳۷۵ و ۳۷۷ همچنین قطار دو طبقه صبا به شماره ۳۸۱- قطار دوطبقه صبا مشهد – شاهرود به شماره ۳۲۷- سالن‌های دانمارکی از قطار نیشابور- تهران به شماره ۳۵۵- قطار دوطبقه صبا شاهرود- تهران به شماره ۹۵۱

– حدفاصل تاریخ‌های ۲۶ اسفند ۹۲ لغایت اول فروردین ۱۳۹۳ از ۲۰ لغایت ۳۰ درصد تخفیف شامل: قطار دانمارکی مشهد – تهران به شماره ۳۵۱، قطار دانمارکی و اتوبوسی ساری – تهران به شماره ۲۱۹ همچنین قطار اتوبوسی تربت – تهران به شماره ۳۵۵ ( با ۲۵ درصد تخفیف)- قطارهای اتوبوسی مشهد- تهران به شماره های ۳۷۹، ۳۶۵، ۳۷۱، ۳۴۹، ۳۶۱، ۳۲۳، ۳۶۳ و ۳۴۷ ( با ۳۰ درصد تخفیف)- سالن های دانمارکی از قطارهای مشهد – سمنان به شماره ۳۲۵ و خواف – تهران به شماره ۳۵۷ ( با ۲۰ درصد تخفیف)

– حدفاصل تاریخ‌های ۲۵ اسفند ۹۲ لغایت ۱۳ فروردین ۹۳ با ۲۰ درصد تخفیف شامل قطار‌: مراغه – تهران به شماره ۴۲۱

– حدفاصل تاریخ‌های ۹ لغایت ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ از ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف شامل قطار دانمارکی تهران – مشهد به شماره ۳۵۰ و قطار اتوبوسی تهران – تربت به شماره ۳۵۴ ( با ۲۵ درصد تخفیف) – قطارهای اتوبوسی تهران – مشهد به شماره ۳۷۸، ۳۶۴، ۳۷۰، ۳۴۸ و ۳۶۰ ( با ۳۰ درصد تخفیف) – سالن های دانمارکی از قطارهای سمنان- مشهد به شماره ۳۲۴ و تهران- خواف به شماره ۳۵۶ ( با ۲۰ درصد تخفیف)

– تاریخ‌های ۱۰، ۱۲ و ۱۴ فروردین ۱۳۹۳ با ۳۰ درصد تخفیف شامل: قطار اتوبوسی تهران – مشهد به شماره ۳۲۲

– حدفاصل تاریخ‌های ۱۳ لغایت ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ با ۲۵ درصد تخفیف شامل: مسیر تهران – مشهد قطارهای تندروی پردیس به شماره‌های ۳۷۲، ۳۷۴ و ۳۷۶ همچنین قطار دوطبقه صبا به شماره ۳۸۰ و قطارهای اتوبوسی به شماره های ۳۶۲، ۳۶۴- قطار دوطبقه صبا تهران- شاهرود به شماره ۹۵۰- قطار دوطبقه صبا شاهرود- مشهد به شماره ۳۲۶- سالن های دانمارکی از قطار تهران – نیشابور به شماره ۳۵۴- قطار دانمارکی و اتوبوسی تهران – ساری به شماره ۲۱۸

بنابراین گزارش پیش‌فروش حضوری نیز‌ بعد از فروش اینترنتی، به زودی آغاز می‌شود.

۲۶ بهمن ۱۳۹۲ |
KHAMENEI