دانلود سخنرانی رحیم پور ازغدی،علم چیست؟انسان کیست؟

دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع علم چیست؟انسان کیست؟ دانلود تصویری ۳GP | MP4 | OGV دانلود صوتی MP3 | OGG

دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع علم چیست؟انسان کیست؟

دانلود تصویری

۳GP | MP4 | OGV

دانلود صوتی

MP3 | OGG

۱۹ آذر ۱۳۹۲ |
KHAMENEI