سعید حدادیان از روحانی هم زهر چشم گرفت

سعید حدادیان از مداحان خوشنام و معروف ایرانی که در بین حزب اللهی ها از محبوبیت زیادی برخورد است در تذکری کاملا انتقادانه نسبت به دولت رئیس جمهور یازدهم ، به وی درباره معرفی و انتصاب توفیقی با توجه سابقه سیاسی وی هشدار داد. وی با اشاره به امکان معرفی دکتر توفیقی به مجلس به […]

سعید حدادیان از مداحان خوشنام و معروف ایرانی که در بین حزب اللهی ها از محبوبیت زیادی برخورد است در تذکری کاملا انتقادانه نسبت به دولت رئیس جمهور یازدهم ، به وی درباره معرفی و انتصاب توفیقی با توجه سابقه سیاسی وی هشدار داد.

وی با اشاره به امکان معرفی دکتر توفیقی به مجلس به عنوان وزیر علوم گفت : به آقای روحانی تذکر می دهم که اگر افراد فتنه گر را معرفی نمایید دودش به چشم خودتان می رود.

وی همچنین مجلس را تهدید کرده و گفته نمایندگان اگر این فرد را تایید کنند نان در شراب زده اند و خورده اند.

۲۶ مهر ۱۳۹۲ |
KHAMENEI