قاتل ۱۷ ساله ایرانی : در حالت مستی قتل کردم

ظهور۱۲ : جوان ۱۷ ساله اي که در حالت مستي يکي از دوستانش را با ضربه چاقو به قتل رسانده است در جلسه محاکمه مدعي شد به خاطر انتشار تصاوير آزار و اذيتش دست به اين کار زده است. به گزارش خراسان، در جلسه رسيدگي به اين پرونده که ديروز در شعبه ۱۱۳ دادگاه کيفري […]

ظهور۱۲ : جوان ۱۷ ساله اي که در حالت مستي يکي از دوستانش را با ضربه چاقو به قتل رسانده است در جلسه محاکمه مدعي شد به خاطر انتشار تصاوير آزار و اذيتش دست به اين کار زده است.

به گزارش خراسان، در جلسه رسيدگي به اين پرونده که ديروز در شعبه ۱۱۳ دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد. قاضي ثقوري به نمايندگي ازدادستان گفت: در اين پرونده ايرج، ۱۷ ساله متهم است ۲۷ بهمن سال گذشته در جريان درگيري با يکي از دوستانش به نام محمدرضا او را با ضربه چاقو به قتل رسانده است.

متهم در تحقيقات بزه انتسابي را پذيرفته است و با توجه به درخواست اولياي دم مبني بر قصاص خواستار مجازات وي هستم. در ادامه ايرج گفت: مدتي قبل از اين حادثه چند نفر از دوستانم من را با تهديد به خانه شان بردند. آنها مي خواستند من را مورد آزار و اذيت قرار دهند و از آن فيلم تهيه کنند. آن روز من خيلي زجر کشيدم و وقتي ديدم گرفتار شده ام به آنها التماس کردم به من کاري نداشته باشند. در نهايت آنها منصرف شدند و رهايم کردند.

متهم ادامه داد: چند روز بعد يکي ديگر از دوستانم (ميلاد) گفت مي داند که چند نفر من را مورد آزار قرار داده اند وحتي فيلم آن هم در محله پخش شده است. با ميلاد درگير شدم و گفتم اين ماجرا صحت ندارد. عصر همان روز پسر دايي ميلاد (محمدرضا) با من تماس گرفت وگفت مي خواهد در اين باره با هم صحبت کنيم. من هم همراه دو نفر از دوستانم در پشت بام خانه مان مشروبات الکلي مصرف کرديم و بعد سراغ محمدرضا رفتيم. او با چند نفر از دوستانش منتظرم بود. آنها چاقو داشتند. وقتي با يکديگر درگير شديم من در حالي که مست بودم يک ضربه به محمدرضا زدم و او کشته شد. من نيتي براي کشتن او نداشتم و همه چيز در يک لحظه اتفاق افتاد. چون مست بودم از خودم اختياري نداشتم.

در پايان اين جلسه قاضي اصغر زاده ختم دادرسي را اعلام کرد ودادگاه وارد شور شد.

۲۱ مهر ۱۳۹۲ |
KHAMENEI