تعارض جنسی پدر به دخترش در آمریکا + عکس

ظهور۱۲ : پلیس ویرجینیا، ازدواج مجدد مادر ۲۸ ساله موجبات تعارض جنسی پدر خوانده را در ویرجینیای غربی فراهم کرد. پست نیکلاس واندر ۳۵ ساله پس از ازدواج با لیتراشافر ۲۸ ساله مادر نوجوان ۱۵ ساله به جرم تعارض جنسی به این نوجوان توسط پلیس دستگیر شد. نیکلاس واندر بیش از این به همین جرم […]

ظهور۱۲ : پلیس ویرجینیا، ازدواج مجدد مادر ۲۸ ساله موجبات تعارض جنسی پدر خوانده را در ویرجینیای غربی فراهم کرد.

پست نیکلاس واندر ۳۵ ساله پس از ازدواج با لیتراشافر ۲۸ ساله مادر نوجوان ۱۵ ساله به جرم تعارض جنسی به این نوجوان توسط پلیس دستگیر شد.

نیکلاس واندر بیش از این به همین جرم دستگیر شده بود اما توانست به قید وثیقه آزاد شود.

وی اکنون هفت فقره تجاوز به عنف را در پرونده خود دارد که با توجه به قوانین ایالتی ویرجینیا محاکمه خواهد شد.

تاریخ دادگاه هنوز مشخص نشده و نیکلاس واندر پس از تشکیل پرونده محاکمه خواهد شود.

۱۰ مهر ۱۳۹۲ |
KHAMENEI