قیمت دلار و طلا و سکه جمعه ۵ مهر ۹۲

۱۳:۱۲:۰۹ ۹۲/۰۷/۰۵ ۴۲۹۵۰۰۰ طلا بازار تهران ۱۳۲۲٫۹ اونس طلا ۲۱٫۵۸ نقره ۹۶۶۰۰۰۰ سکه طرح قدیم ۹۷۱۰۰۰۰ سکه طرح جدید ۵۰۵۰۰۰۰ نیم سکه ۳۱۰۰۰۰۰ ربع سکه ۹۹۱۵۰۵ گرم ۱۸ عیار ۸۲۵۰ درهم امارات ۲۰۵۰۰۰۰ سکه گرمی ۰ دلار آزاد

۱۳:۱۲:۰۹ ۹۲/۰۷/۰۵
۴۲۹۵۰۰۰طلا بازار تهران
۱۳۲۲٫۹اونس طلا
۲۱٫۵۸نقره
۹۶۶۰۰۰۰سکه طرح قدیم
۹۷۱۰۰۰۰سکه طرح جدید
۵۰۵۰۰۰۰نیم سکه
۳۱۰۰۰۰۰ربع سکه
۹۹۱۵۰۵گرم ۱۸ عیار
۸۲۵۰درهم امارات
۲۰۵۰۰۰۰سکه گرمی
۰دلار آزاد
۵ مهر ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI