شجاعت خنده دار شاه پهلوی + عکس

ظهور۱۲ : تصویری که چندیست در سایت هاو شبکه های اجتماعی به صورت طعنه وار با دو تیتر ” شجاعت محمدرضا پهلوی ” و “حفاظت از محیط زیست توسط محمدرضا پهلوی ” منتشر شده است. همچنین در این عکس تاریخی اتابای و ثریا اسفندیاری در کنار محمدرضا پهلوی دیده میشوند .

ظهور۱۲ : تصویری که چندیست در سایت هاو شبکه های اجتماعی به صورت طعنه وار با دو تیتر ” شجاعت محمدرضا پهلوی ” و “حفاظت از محیط زیست توسط محمدرضا پهلوی ” منتشر شده است.

همچنین در این عکس تاریخی اتابای و ثریا اسفندیاری در کنار محمدرضا پهلوی دیده میشوند .

۳۰ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI