محمد مرسی برای نخستین بار با خانواده اش تماس گرفت

به گزارش ظهور۱۲ به نقل از آسوشیدتپرس : “مصطفی عطیه” وکیل مدافع مرسی روز چهارشنبه اعلام کرد محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر هفته گذشته و یک بار دیگر دو روز بعد از آن، با همسر و فرزندان خود تماس گرفت. “عطیه” افزود “مرسی” ۶۲ ساله گفته حالش خوب است.از زمان برکناری “مرسی” از قدرت در […]

به گزارش ظهور۱۲ به نقل از آسوشیدتپرس : “مصطفی عطیه” وکیل مدافع مرسی روز چهارشنبه اعلام کرد محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر هفته گذشته و یک بار دیگر دو روز بعد از آن، با همسر و فرزندان خود تماس گرفت.

“عطیه” افزود “مرسی” ۶۲ ساله گفته حالش خوب است.از زمان برکناری “مرسی” از قدرت در سوم ماه ژوئیه در پی چندین روز اعتراضات گسترده، وی توسط ارتش مصر در مکانی نامشخص نگهداری می‌شود.

“مرسی” از آن زمان تاکنون دیده نشده است.

۲۷ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI