جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی استخدام میکند

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان ارشد و دکترا دعوت به همکاری کرده است. معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان ارشد یا دکترا در حوزه‌های طب سالمندی، MPH وانکولوژی به صورت پاره وقت یا تمام وقت دعوت به همکاری کرده است. متقاضیان می‌توانند […]

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان ارشد و دکترا دعوت به همکاری کرده است.

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان ارشد یا دکترا در حوزه‌های طب سالمندی، MPH وانکولوژی به صورت پاره وقت یا تمام وقت دعوت به همکاری کرده است.

متقاضیان می‌توانند رزومه خود را برای بررسی به آدرس الکترونیکی Research@jdsbm.ac.ir ارسال کنند.

۲۳ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI