دو مولتی میلیاردر ایرانی معروف و جنجالی در کنارهم/عکس

عکسی جنجالی از دو مولی میلیاردر ایرانی یعنی حسین هدایتی و بابک زنجانی در یک جلسه خصوصی در کنارهم

عکسی جنجالی از دو مولی میلیاردر ایرانی یعنی حسین هدایتی و بابک زنجانی در یک جلسه خصوصی در کنارهم

۲۳ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI