جدیدترین جدول کسر خدمت سربازی

سازمان نظام وظیفه خبر داد در صورتی که تاریخ فراغت از تحصیل یا انصراف از تحصیل این دسته از مشمولان بعد از ورود به سن مشمولیت باشد از این تاریخ به مدت یکسال مهلت دارند تا وضعیت خدمتی خویش را مشخص کنند. دانش آموزانی که در خرداد و تیر سال ورود به سن مشمولیت و […]

سازمان نظام وظیفه خبر داد در صورتی که تاریخ فراغت از تحصیل یا انصراف از تحصیل این دسته از مشمولان بعد از ورود به سن مشمولیت باشد از این تاریخ به مدت یکسال مهلت دارند تا وضعیت خدمتی خویش را مشخص کنند.

دانش آموزانی که در خرداد و تیر سال ورود به سن مشمولیت و بالاتر فارغ التحصیل می شوند به منزله شهریور همان سال محسوب می شودند و از این تاریخ به مدت یکسال مهلت دارند تا وضعیت خدمتی خویش را مشخص کنند.

دانش آموزانی که در سن ۱۷ سالگی فارغ التحصیل می شوند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی باید ظرف شش ماه وضعیت خدمتی خویش را مشخص کنند.

مشمولان به تناسب شرایط ممکن است ازخدمت معاف دائم، معاف از رزم یا آماده به خدمت شوند.

سامزان نظام وظیفه همچنین اعلام کرد که مدت خدمت دوره ضرورت، متناسب با یگان محل خدمت، محل سکونت و دستگاه بکارگیرنده به این شرح است:

الف) مدت خدمت کارکنان وظیفه مامور به دستگاه های غیرنظامی بجز یگان های حفاظت ۲۴ماه

ب) مدت خدمت دوره ضرورت برای نیروهای مسلح و یگان های حفاظت ۲۱ماه

ج) مدت خدمت در مناطق جنگی و امنیتی درگیر ۱۸ماه

د) مدت خدمت برای کارکنان وظیفه غیربومی مناطق امنیتی غیر درگیر، عملیاتی، مناطق محروم و بد آب و هوا ۱۹ماه است.

به نوشته پایگاه فرهنگی سرباز، فهرست کسرخدمت سربازی در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر است:

۲۱ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI