قیمت خودروهای پورشه در بازار ایران

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان ) کایمن S ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ — باکستر S ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ — ۹۱۱ جدید ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ — کایان ۶ سیلندر ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ — کایان ۸ سیلندر توربو ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ — کایان ۸ سیلندر ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ — پانامرا ۸ سیلندر توربو ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ — پانامرا ۸ سیلندر ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ — پانامرا ۶ سیلندر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

کایمن S

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

باکستر S

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۱۱ جدید

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

کایان ۶ سیلندر

۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰

کایان ۸ سیلندر توربو

۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

کایان ۸ سیلندر

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر توربو

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر

۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰

پانامرا ۶ سیلندر

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI