جدول جدیدترین قیمت انواع محصولات سایپا

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) پراید ۱۳۲ SE ۱۷,۱۵۰,۰۰۰ — پراید ۱۳۲ EX ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ — پراید ۱۳۲ LE ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ — پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ — پراید ۱۳۲ SX ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ پراید ۱۳۲ SL ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۹۱,۰۰۰ پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ — پراید ۱۴۱ EX ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ […]

نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
پراید ۱۳۲ SE۱۷,۱۵۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX۱۶,۹۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز۱۸,۱۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX۱۶,۳۰۰,۰۰۰۱۵,۰۸۲,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL۱۵,۶۰۰,۰۰۰۱۴,۵۹۱,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز۱۷,۷۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX۱۶,۳۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE
پراید ۱۴۱ SX۱۵,۴۰۰,۰۰۰۱۴,۲۱۳,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SL۱۳,۷۲۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE۱۷,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE۱۶,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SX۱۶,۸۰۰,۰۰۰۱۵,۲۶۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۷۷۶,۰۰۰
پراید SL 131۱۵,۱۵۰,۰۰۰۱۴,۴۷۴,۰۰۰
پراید SL 131 گازسوز۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پراید SX 131۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۹۶۷,۰۰۰
پراید SE 131۱۶,۷۰۰,۰۰۰
پراید LE 131۱۵,۶۵۰,۰۰۰
پراید LE 131 گازسوز۱۷,۶۰۰,۰۰۰۱۶,۷۷۴,۰۰۰
پراید EX 131۱۶,۵۰۰,۰۰۰۱۵,۷۶۷,۰۰۰
پراید EX 131 گازسوز۱۸,۲۰۰,۰۰۰۱۷,۲۶۷,۰۰۰
تیبا SL
تیبا EX۲۱,۰۰۰,۰۰۰
تیبا LX
تیبا SX یورو ۴۱۹,۹۰۰,۰۰۰۱۹,۴۹۰,۰۰۰
ریو مدل ۹۰ . صفر۳۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف۲۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف۲۴,۴۰۰,۰۰۰
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر۲۵,۸۰۰,۰۰۰۲۶,۳۲۰,۰۰۰
وانت شوکا۲۵,۵۰۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز۲۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۹۱۰,۰۰۰
زانتیا . مشابه صفر ۸۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ تک کابین اتاق جدید۷۸,۰۰۰,۰۰۰۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین اتاق جدید۸۶,۰۰۰,۰۰۰
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI