ثبت نام وام شهریه دانشجویی از اواخر مهرماه

محمود ملاباشی با اشاره به برنامه ریزی های رفاهی برای دانشجویان و پرداخت وام شهریه در سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: امسال پرداخت وام شهریه مانند سال گذشته انجام می شود. وی پرداخت وام شهریه دانشجویی را از زمان تقاضای دانشجویان ذکر کرد و گفت: این وام از اواخر مهر امسال پرداخت می شود. رئیس […]

محمود ملاباشی با اشاره به برنامه ریزی های رفاهی برای دانشجویان و پرداخت وام شهریه در سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: امسال پرداخت وام شهریه مانند سال گذشته انجام می شود.

وی پرداخت وام شهریه دانشجویی را از زمان تقاضای دانشجویان ذکر کرد و گفت: این وام از اواخر مهر امسال پرداخت می شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، درباره برنامه های رفاهی دانشجویان تصریح کرد: برنامه های رفاهی مانند سال گذشته به قوت خود باقی است و علاوه بر فکرهای جدیدی که دانشگاه ها برای تنوع غذایی ایجاد کرده اند.

وی با بیان اینکه ۴٫۵ میلیون نفر دانشجو در سطح کشور مشغول به تحصیل هستند، خاطرنشان کرد: برای تمام این دانشجویان برنامه های رفاهی تدارک دیده شده است.

ملاباشی خاطرنشان کرد: هر دانشجویی از هر دانشگاهی طبق بودجه و امورات همان دانشگاه از امکانات رفاهی استفاده می کند.

به گفته وی، دانشگاه هایی که قدمت بیشتری داشته باشند درآمد اختصاصی دارند و از یک رفاه نسبی بیشتری برخوردارند.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، متذکر شد: برای پرداخت وام تحصیلی و شهریه، اجاره بهای خوابگاه و وام تغذیه برنامه ریزی شده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

وی، با اشاره به اینکه وام شهریه دانشجویی از هفته چهارم مهر و هفته نخست آبان امسال توزیع می شود، خاطرنشان کرد: دانشجویان نباید نگرانی در این زمینه داشته باشند.

ملاباشی با بیان این که به کمک به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، تصریح کرد: تمام تلاش ها بر این است که از اول مهر کمبودی وجود نداشته باشد.

۲۰ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI