استخرهای مختلط تهران را جمع کنید !/تصاویر

به گزارش ظهور۱۲ : مدتی پیش تصاویری از یک ” استخرپارتی ” در برخی سایت ها صرفا جهت هشدار به مسئولین منتشر شد. اما پس از مدتی بر طبق مشاهدات ما ، هنوز هم برخی افراد با وقاحت تمام عکس برهنه خود و زنان دیگر را در این مراسمات که اکثرا در تهران صورت گرفته […]

به گزارش ظهور۱۲ : مدتی پیش تصاویری از یک ” استخرپارتی ” در برخی سایت ها صرفا جهت هشدار به مسئولین منتشر شد.

اما پس از مدتی بر طبق مشاهدات ما ، هنوز هم برخی افراد با وقاحت تمام عکس برهنه خود و زنان دیگر را در این مراسمات که اکثرا در تهران صورت گرفته است را در فضای مجازی منتشر میکنند

نکته مهم تر اجاره این فضاها به این افراد است ، چگونه است که نظارتی بر روی استخرهای شخصی وجود ندارد و افراد به راحتی میتوانند با پرداخت پول چنین محیطی را در این کشور دست و پا کنند ؟

۱۸ شهریور ۱۳۹۲ |
KHAMENEI