قربانی برای احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت/عکس

قربانی کردن زیر پای محمود احمدی نژاد پس از بازگشت به دانشگاه علم و صنعت

قربانی کردن زیر پای محمود احمدی نژاد پس از بازگشت به دانشگاه علم و صنعت

۱۷ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :وحید

بابا حرامش کرده قربانی رو .روبه قبله نیست .اونجا صبحه و زاویه تابش نور رو نگاه کنید. پشت کرده به قبله چون پسره دست چپه…….

KHAMENEI