جستجوگر توئیتر نیامده فیلتر شد – Topsy.com

به گزارش ظهور۱۲ :‌ وب سایت جدید توئیتر به نام “topsy.com” نیامده توسط کارگروه تصدیق جرائم رایانه ای فیلتر شد . این وب سایت که به عنوان ابزاری برای توئیتر استفاده میشود ، یک موتور جستجو است که با امکانات مشابه گوگل است و شما میتوانید در توئیت هایی که از سال ۲۰۰۶ ارسال شده […]

به گزارش ظهور۱۲ :‌ وب سایت جدید توئیتر به نام “topsy.com” نیامده توسط کارگروه تصدیق جرائم رایانه ای فیلتر شد .

این وب سایت که به عنوان ابزاری برای توئیتر استفاده میشود ، یک موتور جستجو است که با امکانات مشابه گوگل است و شما میتوانید در توئیت هایی که از سال ۲۰۰۶ ارسال شده جستجو کنید

این وب سایت نیامده فیلتر شد و استفاده از ان در ایران ممنوع شد.

۱۶ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI