نتایج همه دیدارهای پیش از دربی ۷۷ در هفته هشتم

امروز پنج شنبه هفته ۸ جام خليج فارس در حالی بین ۷ تیم لیگ برتری انجام شد که حساس ترین بازی هفته فردا صورت خواهد گرفت.نتایج سایر تیم هایی که امروز بازی داشتند به شرح زیر است :

امروز پنج شنبه هفته ۸ جام خليج فارس در حالی بین ۷ تیم لیگ برتری انجام شد که حساس ترین بازی هفته فردا صورت خواهد گرفت.نتایج سایر تیم هایی که امروز بازی داشتند به شرح زیر است :

۱۴ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI