تیپ تاسف بار بازیگر زن ایرانی + عکس

تیپ عجیب برخی بازیگران زن ایرانی به قدری این روزها در رسانه ها با تیتر ” تاسف بار ” همراه بوده است که دیگر امری عادی و کلیشه ای شده است ، از مسئولین که سلب امید کرده ایم و فقط در راستای این امر تنها کاری که میشود کرد دعا برای این وضع نابسامان […]

تیپ عجیب برخی بازیگران زن ایرانی به قدری این روزها در رسانه ها با تیتر ” تاسف بار ” همراه بوده است که دیگر امری عادی و کلیشه ای شده است ، از مسئولین که سلب امید کرده ایم و فقط در راستای این امر تنها کاری که میشود کرد دعا برای این وضع نابسامان فرهنگی است .

۱۴ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI