انجام مذاکرات هسته ای از سعید جلیلی گرفته شد

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در خبری رسمی از ادامه مسئولیت مذاکرات هسته ای ایران توسط وزارت امور خارجه خبر داد .

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در خبری رسمی از ادامه مسئولیت مذاکرات هسته ای ایران توسط وزارت امور خارجه خبر داد .

۱۴ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI