به هلاکت رسیده های منافقین در کمپ اشرف + عکس

صبح امروز نیروهای دولتی عراق بر اثر یک درگیری با افرادی که سال ها علیه جوانان ایرانی به طور خصمانه جنگیدند و باعث مرگ هزاران ایرانی شدند به هلاکت رساند . امیدواریم هرچه زودتر جهان از شر این افراد بی وجدان پاک شود .

صبح امروز نیروهای دولتی عراق بر اثر یک درگیری با افرادی که سال ها علیه جوانان ایرانی به طور خصمانه جنگیدند و باعث مرگ هزاران ایرانی شدند به هلاکت رساند . امیدواریم هرچه زودتر جهان از شر این افراد بی وجدان پاک شود .

۱۳ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI