گروگانگیری امروز رئیس شرکت واحد تهران + تصاویر

در یک خبر داغ و تاسف بار امروز چهارشنبه ۱۳ شهریور نماینده کارگران اخراجی شرکت واحد تهران پس از درگیری با اقای سنندجی ، ایشان را برای مدتی گروگان گرفت که سر انجام با تلاش ماموران امنیتی این قضیه ختم به خیر شد و ایشان آزاد شد .

در یک خبر داغ و تاسف بار امروز چهارشنبه ۱۳ شهریور نماینده کارگران اخراجی شرکت واحد تهران پس از درگیری با اقای سنندجی ، ایشان را برای مدتی گروگان گرفت که سر انجام با تلاش ماموران امنیتی این قضیه ختم به خیر شد و ایشان آزاد شد .

۱۳ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI