عکس های جنایت دردناک یک پسر علیه پدر خود

دستگیری فردی که در برخی سایت های خبری از نام بردن کشور امارات است این روزها سوژه رسانه های دنیا شده است. در این جنایت متهم، پدرش را پس از کشتن در یک بشکه سیمان می اندازد تا از بوی تعفن آن جلوگیری کند. لازم به ذکر است دادگاه هنوز نسبت به حکم این فرد […]

دستگیری فردی که در برخی سایت های خبری از نام بردن کشور امارات است این روزها سوژه رسانه های دنیا شده است.

در این جنایت متهم، پدرش را پس از کشتن در یک بشکه سیمان می اندازد تا از بوی تعفن آن جلوگیری کند. لازم به ذکر است دادگاه هنوز نسبت به حکم این فرد تصمیمی اتخاذ نکرده است.

۱۳ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

اگرانسان ازخداوندتبارک وتعالی جدا شود.می شودشتتر بی ساربان

KHAMENEI